SCHÉMA SPOJOV

 
 1. Káblový žľab - štandardný (Kabelrinnen, Cable Trays)
 2. Kryt žľabu (Deckel, Cover)
 3. Kredĺžovací diel (Verlängenrungsteil, Extension piece)
 4. Koleno pravoľavé 90° (rechts - linkes Biegestück, right - left branch
 5. Koleno 45° (Bogen 45°, Elbow 45 °)
 6. Koleno vonkajšie - trasa klesá (äußeres Biegestück, external branches) 
 7. Koleno vnútorné - trasa stúpa (inneres Biegestück, internal branches) 
 8. T - kus (T-Stücke, Horizontal T-piece) 
 9. Kríž (Kreuzstück, Cross piece) 
 10. Nosník (Konzole, Bracket) 
 11. Redukčná spojka (Reduktionsverbindungsstück, Reducer Angle) 
 12. Zakončenie (Abschlußbleche, End piece)
 13. Redukčný diel (Reduktionsteil, Reducer Angle)
 14. Spojka žľabu (Verbindungsstück, Link)