Káblové žľaby štandardné/Kabelrinnen/Cable Trays

7101

7102

7103

7105


Na základe požiadavky je možné objednať žľaby v rozmeroch 62/50; 125/50; hrúbky plechu 0,75 mm.a atypické žľaby
o rozmeroch 100/50; 150/50; 220/50; 100/100; 200/100.

Typ A H B Obj. č. kg/2m Hr. mat. M8x12
62/50
2000 7101 2,70 1 4
125/50 2000 7102 3,70 1 4
250/50 2000 7103 5,60 1 4
125/100 2000 7105 5,20 1 8
250/100 2000 7106 8,60 1,2 8
500/100 2000 7107 15,50 1,4 8
40/20 2000 7100 1,16 1 4

7106-7107

 Kryt káblových žľabov/Kabelrinnen deckel/Cover
Typ A H B Obj.č. Kg/2m Hr. mat. PUV
62 17 2000 7150 1,14 0,75 4
125 17 2000 7151 1,85 0,75 4
250 17 2000 7152 4,43 1 4
500 17 2000 7153 10 1,20 4
40 10 2000 7104 1,2 1 M6x10

Predĺžovací diel/Verlängenrungsteil/Extension piece
Typ B Obj. č. kg/ks Hr. mat. M8x12
62/50 160 7132 0,39 1,0 4
125/50 160 7130 0,46 1,0 4
250/50 280 7148 1,13 1,0 4
125/100 280 7135 1,16 1,0 8
250/100 280 7133 1,45 1,2 8
500/100 300 7134 2,39 1,4 8
Koleno pravoľave 90°/Rechts - linkes Biegestück 90°/Right - left branch 90°
Typ A H B Ri Obj. č. kg/ks Hr. mat. M8x12
62/50 162 125 7108 0,35 1 4
125/50 226 125 7109 0,7 1,0 4
250/50 435 125 7110 2,2 1,1 4
125/100 226 240 7111 0,82 1,0 8
250/100 435 240 7112 2,6 1,2 8
500/100 700 250 7113 5 1,3 8
Koleno 45°/Bogen 45°/Elbow 45°
Typ A H B Obj. č. kg/ks Hr. mat. M8x12
125/50 89 7051 0,44 1,0 4
250/50 145 7053 0,76 1,0 4
125/100 89 7114 1,09 1,0 8
250/100 145 7054 1,71 1,2 8
500/100 195 7115 2,25 1,2 8
Kolená vonkajšie - trasa klesa/Äußeres Biegestück (abfallende Route)/External branches (declining route)
Typ A H B R Obj. č. kg/ks Hr. mat. M8x12
62/50 250 260 7116 0,42 1,0 4
125/50 320 240 7177 0,60 1 4
250/50 320 240 7178 1,03 1,2 4
125/100 320 240 7117 1 1 8
250/100 320 240 7118 2,05 1,2 8
500/100 320 240 7119 3,58 1,3 8

Kolená vnútorné - trasa stúpa/Ineneres Biegestück (steigende Route)/Internal branches (upgoing route)
Typ A H B R Obj. č. kg/ks Hr. mat. M8x12
62/50 250 240 7120 0,45 1 4
125/50 320 310 7179 0,62 1 4
250/50 320 310 7180 1,22 1,2 8
125/100 320 310 7121 1,04 1 4
250/100 320 310 7122 2,05 1,2 8
500/100 320 310 7123 2,07 1,3 8