Systém MARS
predstavuje dokonalý stavebnicový systém, ktorý je tvorený káblovými žľabmi (rovné trasy so štandardnou dĺžkou 2 m) s príslušenstvom (kolená, T-kusy, spojky, nosníky atď). Tento systém umožňuje ukladať káble voľne - bez upevnenia (okrem zvislých trás), čo podstatne zvyšuje produktivitu práce. Okrem tejto výhody, ktorá odstraňuje montáž rôznych príchytiek a rovnanie káblov, je to i skutočnosť, že použitý materiál, t. j. pozinkovaný plech, nie je nutné v obyčajných prostrediach natierať.
Možnosť zakrytia žľabov krytmi vytvára z trás prakticky zapúzdrený káblový rozvod. Pri ukladaní silových káblov do káblových žľabov je nutné redukovať ich prierezy a dodržiavať pri montáži projekčne predpísané plnenie žľabov. To sa nevzťahuje na oznamovacie, ovládacie a signálne káble.

Druh materiálu: plech žiarovo zinkovaný pred spracovaním/štandardne dodávaný/ striekaný práškovu technológiou farbou RAL 120 odtieňov/individuálne/ žiarovo zinkovaný po spracovaní./individuálne/. Matice, skrutky a podložky sú galvanicky pozinkované podľa DIN 50961.

VARIANTY PREVEDENIA

Štandardné (typizované)

  • perforované po celej dĺžke v určitej vzdialenosti

Neštandardné (atypické)

  • plné - perforované len na spojku

  • perforované na spoji a upevnení

  • zhustené perforovanie podľa požiadaviek

CERTIFIKÁTY

Certifikát preukázania zhody platný do 30.12.2005 v SR

Certifikát pro prohlášení zhody platný do 30.11.2003 v ČR